"Умения чрез Храната" е проект, който е под егидата на Еразъм+ и цели да увеличи ефикасността и ефекта на училищното образование, което касае специфичната тема за устойчивото хранене.

Проектът има за цел да обогати професионално преподавателите относно начина на преподаването й, да подсигури качествено и постоянно обучение по качествени стандарти за устойчивото хранене и взаимовръзките със здравето на хората и планетата ни.

Прочетете още   ➜

Партньорска зона

отидете в инструментите за администрация

Обучителна зона

стигнете до зоната за учение

Зона за срещи

отидете в инструментите за колаборация

NEWS

Disclaimer. This website is the sole responsibility of the SKILLED project and does not represent the opinion of the European Commission or of the National Agency Indire nor is the European Commission or the National Agency Indire responsible for any use that may be made of the information it contains. The European Commission support for the production of this publication doesn’t constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright 2021 @ Skilled by BCFN | Privacy and Cookies Policy