Projekts par pārtiku tiek finansēts Erasmus+ ietvaros, kura mērķi ir padarīt efektīvāku mācību procesu skolā par pārtikas ilgtspējību.

Projekts tiecas uzlabot mācību profesionalitāti, nodrošinot augstu izglītības kvalitātes standartu par pārtikas un ilgtspējības tematu, un to sasaisti ar mūsu veselību un planētas labklājību.

Lasīt vairāk   ➜

PARTNERI

Uz administrācijas rīkiem

MĀCĪBAS

Uz mācību materiāliem

SADARBĪBA

Uz sadarbības rīkiem

NEWS

Disclaimer. This website is the sole responsibility of the SKILLED project and does not represent the opinion of the European Commission or of the National Agency Indire nor is the European Commission or the National Agency Indire responsible for any use that may be made of the information it contains. The European Commission support for the production of this publication doesn’t constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright 2021 @ Skilled by BCFN | Privacy and Cookies Policy