ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από τους φορείς MIUR και FEI (“FoodEdu@School”2018) έχει επισημάνει πως , στο περιβάλλον του Ιταλικού σχολείου (αλλά λογικά το ίδιο ισχύει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες), η αγωγή βιωσιμότητας μέσα από τα τρόφιμα βασίζεται στην κινητοποίηση του μεμονωμένου εκπαιδευτικού , χρησιμοποιώντας κυρίως παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους. Υπάρχει λοιπόν έλειψη μιας διδακτικής ομοιομορφίας:μια σταθερή προσέγγιση, βασισμένη σε δεξιότητες καθώς και σε περιέχομενο, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων που θα μπορούν να αναπαραχθούν και θα είναι ευρέως διαδεδομένες, για να διδάξουμε στις νέες γενιές την βιωσιμότητα μέσα από την σπουδαία θεματική του φαγητού και των συστημάτων τροφής.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της βιωσιμότητας μέσα από τα τρόφιμα στο σχολικό περιβάλλον, το έργο στοχεύει στο να δώσει τα εφόδια στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, παρέχοντας εργαλεία, διαδικασίες και παραγόμενα ώστε να εξασφαλίζονται συνεχή ποιοτικά στάνταρ στην διδασκαλία ζητημάτων βιωσιμότητας μέσα από τα τρόφιμα, και τις διασυνδέσεις τους τόσο με την υγεία την δική μας όσο και του πλανήτη.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο έργο είναι:
 • 5 σχολεία-εταίροι
 • 35 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 250 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2 τάξεις 25 μαθητών κατά μέσο όρο για κάθε σχολείο-εταίρο).

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
  • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ
   1. Eπίσημη έκθεση για τις πιο σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση για την βιωσιμότητα μέσα από τα τρόφιμα στα σχολεία
   2. “Πλαίσιο δεξιοτήτων”για την διδασκαλία της βιωσιμότητας μέσα από τα τρόφιμα
   3. Κατευθυντήριες γραμμές για να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί την βιωσιμότητα μέσα από τα τρόφιμα
   4. Διαδικτυακή πλατφόρμα “Συνάντησης και Μάθησης” (Meet and learn)
   5. Πιστοποίηση Διδακτικής “Βιωσιμότητα μέσα από τα Τρόφιμα”.
 • ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ σε Ιταλία, Βουλγαρία και Ελλάδα.
 • ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ σε Ιταλία (2), Βουλγαρία, Ισπανία, Λετονία και Ελλάδα.
 • ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που αφορά καθηγητές στην Ιταλία.
 • ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Θερινό σχολείο) που αφορά μαθητές και καθηγητές στην Λετονία και την Ελλάδα.
Τα Θερινά Σχολεία προβλέπουν την ανάμειξη 10 δασκάλων και 25 μαθητών ,κατάλληλα επιλεγμένων, με όριο δυο καθηγητές και 5 μαθητές για κάθε σχολείο-εταίρο.Υπάρχουν επίσης δύο κύκλοι εργαστηριακών δραστηριοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση για την βιωσιμότητα μέσα από τα τρόφιμα οι οποίοι θα διοργανωθούν από καθηγητές και θα απευθύνονται σε μαθητές στην ομάδα της τάξης.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία βασίζεται στο μοντέλο PRINCE 2: το έργο συνεπώς διαιρείται σε αρκετές φάσεις, κατά την διάρκεια των οποίων οι δραστηριότητες σχεδιάζονται και ανατίθενται σύμφωνα με τα παραγόμενα.
Το έργο διαιρείται σε τρεις Μάκρο-φάσεις: προετοιμασία, εφαρμογή, κλείσιμο. Οι φάσεις του έργου είναι δύο τύπων:
 • Εγκάρσιες: Διαχείριση Έργου, Διάχυση, και Επακόλουθη Διαχείριση;
 • Χρονολογικά κάθετες: πνευματικά προϊόντα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
 • οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά μονοπάτια στο σχολικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία (συγκεκριμένα, η χρήση της πλατφόρμας “Meet and Learn”, ) και συγκρίνωντας τες με αληθινές εμπειρίες στις τοπικές κοινότητες στις οποίες ανήκουν
 • οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη σε ότι αφορά τις διαρκείς διατροφικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς επίσης να γνωρίζουν πως να δρουν κατάλληλα.
Ο προσδοκώμενος αντίκτυπος μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως:
 • βελτίωση της διδακτικής αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά την βιωσιμότητα μέσα από τα τρόφιμα στα σχολεία-εταίρους
 • αυξημένο ενδιαφέρον μαθητών και καθηγητών για ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την βιωσιμότητα μέσα από τα τρόφιμα
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων γλωσσικών, συσχετισμού, διαπολιτισμικότητας, σχεδίου και επίλυσης προβλημάτων, καθώς επίσης και δεξιότητες που σχετίζονται με την χρήση εργαλείων και εξοπλισμού πολυμέσων (διαδικτυακή πλατφόρμα, παραγωγή βίντεο-ντοκιμαντέρ, ψηφιακή φωτογραφία) από μαθητές και καθηγητές.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ

Μακροπρόθεσμα, το έργο θα επιφέρει τα ακόλουθα οφέλη:
 • μεγαλύτερη διδακτική αποτελεσματικότητα στον τομέα της βιωσιμότητας μέσα από τα τρόφιμα, χάρη στην διάχυση του προτεινόμενου μοντέλου σε μεγάλη κλίμακα(τουλάχιστον στην εθνική επικράτεια των εταίρων)
 • μεγαλύτερη επίγνωση για μαθητές και εκπαιδευτικούς στο θέμα της βιωσιμότητας σε μεγάλη κλίμακα (τουλάχιστον στις γεωγραφικές περιοχές που εκπροσωπούν οι εταίροι-Βαλτικές χώρες, Μεσόγειος και Βαλκάνια)
 • εκτενέστερη εφαρμογή για μαθητές και καθηγητές ώστε να καταφέρουν ατομικές συμπεριφορές και συλλογικές δράσεις μέσα από το φαγητό που θα στοχεύουν στην προώθηση υγιεινών και βιώσιμων τρόπων ζωής που θα σέβονται την υγεία μας και το περιβάλλον.
Disclaimer. This website is the sole responsibility of the SKILLED project and does not represent the opinion of the European Commission or of the National Agency Indire nor is the European Commission or the National Agency Indire responsible for any use that may be made of the information it contains. The European Commission support for the production of this publication doesn’t constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright 2021 @ Skilled by Fondazione Barilla | Privacy and Cookies Policy