PROJEKTS

SCENĀRIJS

MIUR un FEI pētījums (“FoodEdu@School” 2018) izceļ to, kā Itālijas skolu kontekstā (līdzīgi citās Eiropas valstīs) ilgtspējības izglītība par pārtiku ir balstīta uz katra skolotāja motivāciju, lielākoties izmantojot tradicionālās mācību metodes. Līdz ar to trūkst mācību metožu viendabīguma – pamatīgi izstrādāta pieeja, kas balstīta uz prasmēm un saturu, kas efektīvi izglītotu jauno paaudzi un mācītu par ilgtspējīgu pārtikas un uztura izmantošanu.

PROJEKTA MĒRĶI

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot mācību efektivitāti skolas vidē par ilgtstpējības ēdienu/pārtiku tematiku, kā arī izglītības profesionāļiem piedāvāt rīkus, procedūras un metodes, kas garantētu nemainīgus kvalitātes standartus attiecībā uz ilgtspējību un pārtiku kā arī to saistību ar cilvēku veselību un vides stāvokli.

DATI UN DALĪBNIEKU PROFILI

Projektā piedalās:
 • 5 partnerskolas;
 • 35 vidējās izglītības skolotāji;
 • 250 vidējās izglītības skolēni (vidēji divas klases ar 25 izglītojamajiem katrā partnerskolā).

AKTIVITĀTES

Projekts ietver sekojošās aktivitātes:
  • INTELEKTUĀLIE PRODUKTI
   1. Ziņojums par situāciju, kādi ir izglītības sasniegumi ilgtspējības nodrošināšanai ar pārtiku skolās;
   2. Prasmju modelis” ar mērķi mācīt ilgtspējību par pārtiku;
   3. Vadlīnijas skolotājiem, lai mācītu par ilgtspējību pārtikas lietošanā;
   4. Satiecies un mācies” tīkla platforma;
   5. Apmācība “Ilgtspējīgas pārtikas ražošana un nodrošināšana”
 • PROJEKTA TIKŠANĀS Itālijā, Bulgārijā un Grieķijā.
 • IZPLATĪŠANAS PASĀKUMI Itālijā (2), Bulgārijā, Spānijā, Latvijā un Grieķijā.
 • MĀCĪBU MOBILITĀTE skolotājiem Itālijā.
 • MĀCĪBU MOBILITĀTE (lauka prakse) skolotājiem un izglītojamajiem Latvijā un Grieķijā.
Vasaras lauka prakses paredz iesaistīt 10 skolotājus un 25 skolēnus, no katras partnerskolas 2 skolotāji un 5 skolēni. Paredzēti arī divi laboratorijas aktivitāšu cikli par pārtikas ilgtspējību, kurus vadīs skolotāji un piedalīsies skolēni no attiecīgās klašu grupas.

METODOLOĢIJA

Projekta metodoloģija ir balstīta uz PRINCE2 modeli, tātad projekts ir iedalīts dažādās fāzēs; katrā fāzē ir plānotas aktivitātes saskaņā ar rezultātiem un ieguvumiem. Projekts ir sadalīts 3 daļās – sagatavošanās, izpilde, nobeigums. Šajā projektā ir divu dažādu tipu fāzes:
 • Diagonālās fāzes – projekta menedžements, izplatīšana, un pēcizpildes atgriezeniskā saite un menedžements;
 • Hronoloģiski vertikālās fāzes – intelektuālie produkti, mācību aktivitātes ārvalstīs.

REZULTĀTI UN IETEKME

No projekta tiek sagaidīti sekojošie rezultāti:
 • skolotāji var izveidot izglītības metodes skolas vidē, izmantojot inovatīvus rīkus (piemēram, izmantojot ‘Satiecies un mācies’ tīkla platformu), kā arī salīdzinot metodes skolas vidē ar reālajām pieredzēm, ar kurām izglītojamie sastopas savās kopienās;
 • skolēni var attīstīt savas kritiskās domāšanas prasmes saistībā ar pārtikas un vides izaicinājumiem, kā arī prasmes rīkoties attiecīgi šiem izaicinājumiem.
Sagaidītā projekta ietekme var tikt raksturota sekojoši:
 • mācību efektivitātes uzlabojums partnerskolās saistībā ar ilgtspēju caur pārtiku;
 • palielināta skolēnu un skolotāju interese par izglītību, kas saistīta ar ilgtspēju caur pārtiku;
 • attīstītas skolēnu un skolotāju valodas, savstarpējo attiecību, kulturālās, dizaina, un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmes lietpt multimediju rīkus un aprīkojumu (tīkla platformas lietošana, dokumentālo video veidošana, digitālā fotogrāfija).

ILGTERMIŅA IEGUVUMI

Ilgtermiņā, šis projekts piedāvās sekojošos ieguvumus:
 • lielāka mācību efektivitāte ar pārtiku saistītas ilgtspējas jomā, pateicoties tam, ka piedāvātais izglītības modelis tiks izplatīts plašāk (vismaz partneru valstu teritorijās);
 • lielāka skolēnu un skolotāju izpratne par ilgstpējas tēmu plašākā mērogā (vismaz partneru pārstāvētajos ģeogrāfiskajos reģionos – Baltijas valstīs, Vidusjūras reģionā, Balkānu valstīs);
 • plašāks individuālo un kolektīvo aktivitāšu kopums, ko pielietot skolēniem un skolotājiem, lai veicinātu veselīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu caur pārtiku, kas ir saskaņā ar mūsu veselību un vidi.
Disclaimer. This website is the sole responsibility of the SKILLED project and does not represent the opinion of the European Commission or of the National Agency Indire nor is the European Commission or the National Agency Indire responsible for any use that may be made of the information it contains. The European Commission support for the production of this publication doesn’t constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
Copyright 2021 @ Skilled by Fondazione Barilla | Privacy and Cookies Policy